Menu Ny rapport tilgjengelig

Ny rapport tilgjengelig

Posted 16/04/17

Som et resultat av flere måneders innsamling av materiell er Managing Money prosjektet stolte av å kunne dele rapporten” How to Manage Money? Exploring Needs for Financial Literacy & Education of Adults in 7 European Countries”. Rapporten ble laget med det formålet om å passe til både eksperter i utdanningsfeltet i økonomi og individer med lite kjennskap til emnet.

Den 60 sider lange rapporten beskriver den nåværende tilstanden av utdanning innenfor økonomi blant voksne i Belgia, Tyskland, Nederland, Norge, Slovenia, Sveits og Storbritannia. I 2 ulike kapitler ser rapporten på elementer på god praksis i opplæring og ser på behovene for å bedre støtte voksne i ta bestemmelser basert på informasjon (helst før de opparbeider seg gjeld) i en tid med flere komplekse finansprodukter og økt personlig ansvar.

Forfatterne ønsker å understreke deres takknemlighet for støtten fra eksperter i personlig økonomi og/eller voksenopplæring som har bidratt med deres refleksjoner og forsterket dokumentet: Aisa Amagir, Markus Bassenhorst, Zoe Dixon, Marianne Eek, Sonja Bercko Eisenreich, Selma Filipančič Jenko, Howard Gannaway, Kirsi-Marja Kekki, Boštjan Krisper, Brigita Kropušek Ranzinger, Josip Lamešić, Wim Meijer, Marianne Nijs, Helen Pitman, Michael Royce, Hans Jürgen Schlösser, Biljana Škarja, Gerard Suijkerbuijk, Karine Tzaud, Katleen Van den Driessche, Kathlen van Landeghem, Paola Vezzani, Esther Winther, og Helen White i tillegg til de som har bidratt anonymt.

#finlit