Menu Menu

Utvikle kompetanse i personlig økonomi i den voksne befolkningen ved bruk av teknologi.

Managing Money prosjektet er delfinansiert via Erasmus+ programmet. De ulike partnerne i prosjektet er fra Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia, Sveits, Slovenia og Norge. Disse jobber sammen for å utvikle en læreplan i personlig økonomi for voksne og en utprøving av ulike tilnærmingsmåter, både med og uten digitale hjelpemidler.

#finlit