Menu Menu

Ontwikkeling van financiële geletterdheid in het volwassenenonderwijs door het gebruik van technologie.

Het Managing Money-project wordt medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Partners in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Slovenië en Noorwegen werken samen aan de ontwikkeling van een actueel financieel curriculum voor volwassenen en aan het testen van een gecombineerde/geïntegreerde en online aanpak voor de implementatie van dit curriculum.

#finlit