Menu Menu

Razvoj finančne sposobnosti v izobraževanju odraslih z uporabo tehnologije.

Projekt Managing Money je sofinanciran s pomočjo Erasmus+ programa iz Evropske unije. Partnerji iz Velike Britanije, Nizozemske, Nemčije, Belgije, Švice, Slovenije in Norveške so se povezali, da bi skupaj razvili finančni učni načrt za odrasle in zagotovili dostop preko spleta.

#finlit