Menu Over + Partners

Ons onderzoek toont aan dat er behoefte is aan bredere toegankelijkheid tot en betrokkenheid bij programma’s voor financiële geletterdheid voor volwassenen in Europa, vooral voor diegenen die nu ondervertegenwoordigd zijn in het volwassenenonderwijs. Het ‘Managing Money’ consortium ontwikkelt een curriculum voor financiële geletterdheid voor volwassenen dat kan worden gebruikt door organisaties die ervaring hebben in het betrekken en ondersteunen van diegenen die het meeste risico lopen op financiële moeilijkheden.

Om het aanbieden van het curriculum te ondersteunen, ontwikkelt ‘Managing Money’ offline en online middelen, waaronder een adaptieve app, die het leren plaatsen in de context van alledag waardoor financiële geletterdheid direct relevant wordt voor cursisten.

Door het gebruik van deze middelen zal Managing Money verschillende cursistgerichte pedagogische benaderingen testen, zoals een zelfsturende benadering, flipped classroom en gecombineerde/geïntegreerde ondersteuningsmodellen. Het project biedt hierdoor kwalitatief hoogwaardig onderwijs door middel van innovatieve manieren van implementatie.

Wat zal dit project voortbrengen?

Behoefteanalyse
Waaronder inbegrepen een samenvatting van bestaande voorbeelden van gebruik, beleid en middelen, relevante curricula en onderzoek.

Een curriculum voor financiële geletterdheid
Een non-formeel lesprogramma voor het volwassenenonderwijs

Middelen
Om de uitvoering van het curriculum te ondersteunen

Managing Money app
Om zelfsturend leren en gecombineerd/geïntegreerd leren te stimuleren

Testverslagen
Van Ljudska univerza Velenje, Stichting ROC West-Brabant, CVO Antwerpen en Learning and Work Institute

Studiehandleiding
Voor aanbieders van volwassenenonderwijs, samenwerkingsverbanden, docenten en trainers in Europa

Het Managing Money project bestaat uit partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Slovenië en Noorwegen die, na het zien van een presentatie over de rekenapp ‘Maths Everywhere’, graag wilden samenwerken met de ontwikkelaars daarvan om een soortgelijk model te creëren voor financiële geletterdheid.

Blader door partners