Menu Læreplanen

Læreplanen

Posted 16/04/17

Europa er et kontinent med mange ulike land som består av mange ulike synspunker på hva personlig økonomi er. Det er mange ulike valuta, ulik politikk og synspunkter som varierer fra de skandinaviske landene som ser på det å eie eget hus som et av hovedmålene i livet, til andre land, som Tyskland, hvor det å leie egen bolig er helt vanlig.Alt dette gjør at det å lage en felles læreplan for alle kan være vanskelig. Denne læreplanen har vært i-prosess de siste månedene og Managing Money prosjektet er stolte av å endelig kunne presentere det.

Det består av fire hovedområder som skal passe til de områdene hvor voksne må treffe beslutninger rundt sin nåværende og fremtidige økonomi.

De fire hovedområdene er:

  • Budsjett
  • Bank
  • Lån og kredittkort
  • Shopping

 

#finlit