Menu Læreplan

Læreplanen ble utviklet i løpet av 2016 av partnerne i prosjektet i samarbeid med andre utenforstående. Den er delvis basert på «læringsmålene i regning» og «basisferdigheter knyttet til personlig økonomi» som er utarbeidet av Kompetanse Norge. Dette har resultert i disse fire hovedområder:

  • Budsjett
  • Bank
  • Lån og kredittkort
  • Shopping

 

Disse hovedområdene dekker det meste av de arenaene i livet hvor voksne vil trenge å treffe beslutninger rundt sin egen økonomi, både i dag og i framtiden. I prosessen med å utvikle læreplanen ble det tatt hensyn til de områdene som behovsanalysen markerte. Læreplanen er tilpasset behovet til voksne i dagens samfunn i hele Europa.