open menu Curriculum

Het curriculum werd ontwikkeld in 2016 met behulp van de Managing Money partners en andere medewerkers. Het is mede gebaseerd op de “Competence goals for numeracy” en het “Basic skills profile for financial literacy” ontwikkeld door Skills Norway. Dit resulteerde in de volgende vier categorieën:

  • Budgetteren
  • Bankieren
  • Leningen en Kredietkaarten
  • Winkelen

 

Deze categorieën behandelen de meeste zaken in het leven van een volwassene waarbij beredeneerde keuzes moeten gemaakt worden over de huidige en toekomstige financiële situatie. Bij het ontwikkelen van het curriculum werd rekening gehouden met de noden die voortkwamen uit de behoefteanalyse. Het curriculum is gemaakt om te voldoen aan de noden van volwassenen in de hedendaagse Europese samenleving.

Download hier het curriculum

BudgetterenBudgetteren BankierenBankieren Leningen en KredietkaartenLeningen en Kredietkaarten

Leermiddelen

Trainingsmaterialen - binnenkort beschikbaar

WinkelenWinkelen

Leermiddelen

Trainingsmaterialen - binnenkort beschikbaar