Menu Læreveiledning

Partnere fra Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia, Sveits, Slovenia og Norge har jobbet sammen for å utvikle og oppdatert økonomisk læreplan for voksne og blandede og elektroniske tilnærminger for levering.
Å støtte pensumleveranser Administrerende penger har utviklet online og offline ressurser, inkludert en responsiv app, som innebærer læring i virkelige sammenhenger for å gjøre finansiell ferdighet umiddelbart relevant for elevene.
Denne læringsguiden gir en oversikt over tilgjengelige materialer og produkter tilgjengelig på hele nettstedet og for nedlasting.