open menu Managing Money app

Over de app

Doorheen het leven kunnen verschillende financiële uitdagingen ontstaan. Daarom is financiële educatie zo belangrijk omdat het mensen ondersteunt in het beheer hun financiën, hen voorziet van de nodige vaardigheden en tools voor een degelijk persoonlijk financieel beheer.

De Managing Money app vormt een aanvulling op het Managing Money curriculum. De Managing Money app hanteert namelijk een actiegerichte benadering, waarbij men aan de hand van reële situaties zijn of haar persoonlijke financieel beheer kan oefenen, terwijl het Managing Money curriculum eerder gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die men nodig heeft om de eigen financiën te plannen en zo tegemoet te komen aan financiële uitdagingen.

De app plaatst het Managing Money curriculum in het kader van een lopende financiële planning – dit wil zeggen dat het curriculum gericht is op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de cursisten, terwijl de app virtuele kansen biedt om die vaardigheden in een veilige omgeving in te oefenen.

Geplande levensmomenten, zoals studeren, beginnen met je eigen bedrijf, een eigen plek hebben, gaan samenwonen, iets groots kopen zoals een huis of een wagen, je financiële toekomst plannen maar ook ongeplande levensmomenten zoals het verliezen van een partner, het worstelen met schulden, wisselende rentetarieven, het omgaan met langdurige ziekte, je job verliezen, bevorderd worden op het werk, zijn zaken die een invloed hebben op je financiële gezondheid. Dit vereist dat mensen hun financieel beheer moeten herzien op regelmatige basis.

Deze benadering wordt overgenomen in de Manager Money app: veranderingen doorheen het leven worden gesimuleerd en men wordt ondersteund om te reageren op veranderende financiële omstandigheden doorheen het leven.

Hoe de app gebruiken?

De app bevat verschillende personages waaruit de cursisten kunnen kiezen. Ze volgen dan de financiële levensweg van dat personage.

Als onderdeel van het Managing Money curriculum identificeert de cursist zich met de huidige financiële situatie van zijn of haar personage door middel van informatie die hij of zij verwerft over het profiel van het personage – bijv. inkomen, uitgaven, activa, schulden, leningen.

 1. De cursist kiest zijn of haar personage.
 2. De cursist vervolledigt het elektronische budget van zijn of haar personage.
 3. De cursist ontvangt een financiële uitdaging via de app, bijvoorbeeld fluctuerende rentetarieven.
 4. De cursist selecteert de kort termijn acties van zijn of haar personage op basis van vooraf ingestelde opties, bijvoorbeeld de uitgaven verminderen, geld lenen, enz.
 5. De cursist maakt dan specifieke keuzes op basis van de reactie, bijvoorbeeld als de keuze was om geld te lenen, kiest de cursist nu uit 3 specifieke leningen.
 6. Het budget van het personage wordt automatisch geüpdatet op basis van de keuze van de cursist (cursisten kunnen alle opties beoordelen en budgetwijzigingen beoordelen alvorens een definitieve keuze te maken).
 7. Cursisten ontvangen een geüpdatet profiel van hun personage.
 8. Cursisten kunnen hun voortgang opslaan en terugkomen op een later tijdstip OF cursisten kunnen 1 (virtueel) jaar verdergaan en een andere financiële uitdaging aangaan.
 9. Het spel gaat door totdat alle financiële uitdagingen succesvol werden aangegaan OF totdat het personage financieel insolvent is en geen verdere opties heeft.

Belangrijkste kenmerken van de app:

 • De valuta is euro.
 • De voorkeur wordt gegeven aan diagrammen en afbeeldingen in plaats van aan tekst.
 • SCORM-conform
 • Native app
 • Toegankelijk
 • Gebruikersgericht ontwerpproces
 • Getest in 4 Europese landen