Menu Behovsanalyse i 7 ulike land

I 2016 ble 28 lærere i voksenopplæringen og eksperter innenfor økonomiutdanning i Belgia, Tyskland, Nederland, Norge, Storbritannia, Slovenia og Sveits for å finne allerede eksisterende læringsressurser og pensum, men også for å få en bedre forståelse for målgruppa og hvordan man undervise disse. Resultatet er denne rapporten, som så vidt vi vet, er den første i Europa som ser kollektivt på hvordan den økonomiske utdanningen kan gjøres på best mulig måte. Rapporten bygger på de prinsippene som den Europeiske Kommisjonen kom med i 2007.

Dette dokumentet vil gi beslutningstakere i voksenopplæring, i NAV systemet, og forbrukeropplæring og andre interesserte et oppdatert bilde av personlig økonomi: Hvilke kompetanse rammeverk og pensum finnes for å bygge opp kunnskap om personlig økonomi? Hvilke nasjonale programmer er i bruk og hvordan brukes de? Eks «WikiFin» i Nederland. Hvilke læringsmateriell finnes på nettet? Rapporten vil også gi et overblikk over de ulike organisasjonene og institusjonene i de syv ulike partner landene. (lokalt, regionalt og nasjonalt).

Denne rapporten skal siteres slik:
Tannhäuser, A.-C. & Bick, M. (2017). How to Manage Money? Exploring Needs for Financial Literacy & Education of Adults in 7 European Countries. Available from http://managing-money.eu/needs-analysis-in-7-countries/

Ser på behovene for personlig økonomi og voksenopplæring i 7 europeiske land

#finlit