Menu Behoeftenanalyse in 7 landen

In 2016 heeft het consortium van het ‘Managing Money’ project 28 aanbieders van volwassenenonderwijs en financieel onderwijs geïnterviewd in België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Slovenië en Zwitserland met als doel het in beeld brengen van nuttige leermiddelen en bestaande curricula, alsmede om beter inzicht te krijgen in de doelgroep en de onderwijskundige benadering. Het resultaat is dit rapport, dat – voor zover wij weten – een eerste gezamenlijke Europese poging is om inzicht te krijgen in hoe financiële interventies het beste onderwijskundig vorm gegeven kunnen worden. Dit document bouwt voort op de beleidsuitgangspunten van de Europese Commissie uit 2007.

Dit document geeft een actueel beeld over financiële geletterdheid aan beleidsbepalers in volwasseneneducatie, welzijn en consumentenorgansaties en aan andere geïnteresseerde lezers. Welke competentie raamwerken en curricula zijn er voor het opbouwen van financiële geletterdheid? Welke nationale programma’s worden geïmplementeerd en hoe, bv. ‘WikiFin’ in Nederland? Welke soorten lesmaterialen en leermaterialen zijn er beschikbaar online? Het rapport geeft ook een overzicht van de diverse organisaties en instituten die vorm en inhoud geven aan financieel onderwijs in onze zeven partner landen (zowel lokaal, regionaal als nationaal).  Hoe uit dit rapport te citeren: Tannhäuser, A.-C. & Bick, M. (2017). How to Manage Money? Exploring Needs for Financial Literacy & Education of Adults in 7 European Countries. Available from http://managing-money.eu/needs-analysis-in-7-countries/

Hoe met geld omgaan? Onderzoek naar de behoefte aan financiële geletterdheid en -onderwijs in 7 Europese landen.

#finlit