Menu Om oss + Samarbeidspartnere

Klikk på en logo under for å finne mer informasjon om de ulike partnerne.

ESPC Europe

ESPC Europe Wirthschaftshochschule Berlin e.V. er en statlig godkjent akademisk institusjon i henhold til tysk lov. Det er en del av ESCP Europe: en transnasjonal skole som fokuserer på høyere utdanning med lokaliteter i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania. ESCP Europe ble opprettet i 1819, er en av verdens eldste business skoler og har utdannet generasjoner med ledere og entreprenører.

Skills Norway

Kompetanse Norge er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det nasjonale oppdraget vårt er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

CVO Antwerpen

CVO Antwerpen er et voksenopplæringssenter med mange ulike campus spredt rundt både i og utenfor Antwerpen i den flamske regionen i Belgia. CVO Antwerpen er en av de største sentrene for voksenopplæring og er både sertifisert og finansiert av den flamske regjeringen.

SVEB

Den sveitsiske foreningen for voksnes læring (SVEB) er den nasjonale paraply organisasjonen for generell- og yrkesopplæring for voksne.

Ljudska univerza Velenje

Ljudska univerza Velenje er et offentlig voksenopplæringssenter. Det tar en aktiv del i det regionale samfunnet ved å forbedre utdanningsnivået i befolkningen ved å tilby ulike utdanningsprogrammer og ved å både informere og motivere innbyggerne.

Modern English Digital

Modern-English er en av de ledende spesialistene innenfor digital teknologi i Storbritannia. Vi spesialiserer oss i å lage ny innovasjonsteknologi for ulike innhold. Dette inkluderer nettsider, apper, mobile løsninger og interaktive digitale produkter for alle plattformer.

Learning & Work Institute

En ny selvstendig policy og forsknings organisasjon dedikert til livslang læring, sysselsetting og inkludering. Vi knytter sammen tilsammen 90 år med erfaring, og historie fra «National Institute of Adult Continuing Education» og «Centre for Economic and Social Inclusion”.

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant (ROCWB) er en ledende høyskole for yrkesfag og voksnes læring i den sørlige delen av Nederland. Målet er å være en moderne regional læringssted for alle mennesker, uansett alder, bakgrunn eller sosial status.

ESPC Europe Wirthschaftshochschule Berlin e.V. er en statlig godkjent akademisk institusjon i henhold til tysk lov. Det er en del av ESCP Europe: en transnasjonal skole som fokuserer på høyere utdanning med lokaliteter i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania. ESCP Europe ble opprettet i 1819, er en av verdens eldste business skoler og har utdannet generasjoner med ledere og entreprenører. Det er akkreditert av EQUIS, AMBA og AACSB og har 4000 studenter og 5000 ledere fra 90 ulike land hvert år på de ulike campusene i Paris, Berlin, London, Madrid og Torino. ESCP Europe europeiske identitet gjør det mulig å gi en unik krysskulturell businessutdanning og et globalt perspektiv på ulike problemstillinger innenfor internasjonal ledelse. Gjennom en kombinasjon av innovativ pedagogikk, programmer på tvers av de ulike campusene med integrert pensum og en forskningsaktiv lærerstand er ESCP Europe blitt en viktig bidragsyter til utviklingen av en europeisk transnasjonal ledelseskultur.

Handelskommisjonen i Paris Ile-de-France regionen er støtteorganisasjonen til ESPC Europe. Det er nå nesten 200 år siden CCIR (tidligere CCIP) begynte å støtte utdanning innen ledelse. I dag bruker det mer enn 50 % av sitt årlige budsjett på dette. CCIR representerer 800 000 selskaper som tilsammen produserer en fjerdedel av Frankrikes BNP. Sammen med Handelskommisjonen og industrien i Paris Ile-de-France regionen, som garanterer for økonomien gjennom en årlig støtte, har også Berlins styre (gjennom Senatet) støttet skolen i over 20 år. ESCP Europe har også støtte via handelskommisjonen i Torino, industri, landbruk og håndverk, handelskommisjonen i Berlin og et utvalg andre som tilhører det europeiske businessamfunnet.

For ESCP Europa, og spesielt ESCP Europa Berlin, er et internasjonalt fokus tett knyttet mot høy kvalitet på undervisning og høyt nivå på ledelsestrening. Kombinasjonen av teori og praksis er et sentralt element i ESCPs varierte lærerprogrammer. Det er dette som er ryggraden i ESCP Europe Berlin. Aktivitetene til underviserne i ESCP Europe spenner over områdene undervisning, forskning og akademisk ledelse. Dessuten har ESCP Europe støttet forskning knyttet til studielinjer utenfor ledelse som er satt i gang av partneruniversiteter.

Nettsiden vår finner du på: http://www.escpeurope.eu/

Kompetanse Norge er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det nasjonale oppdraget vårt er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling.

For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Kompetanse Norge er sekretariat for arbeidet med en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Vi utvikler og formidler metoder for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne, og skal også utvikle et nytt kartleggingsverktøy og et nettbasert opplæringstilbud tilpasset voksnes behov. Vi arbeider med etter- og videreutdanningstilbud for lærere og ledere i voksenopplæringen.

Kompetanse Norge deltar i EU-kommisjonens arbeid med kompetansepolitikk. Vi koordinerer og deltar i europeiske nettverk på feltene basisferdigheter, realkompetanse, integreringsarbeid og karriereveiledning. Kompetanse Norge er sekretariat for Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL).

CVO Antwerpen er et voksenopplæringssenter med mange ulike campus spredt rundt både i og utenfor Antwerpen i den flamske regionen i Belgia. CVO Antwerpen er en av de største sentrene for voksenopplæring og er både sertifisert og finansiert av den flamske regjeringen.

De organiserer mer enn 950 kurs på både dagtid og kveldstid. Disse kursene er delt inn i kurs for immigranter (nederlandsk som andrespråk, IKT og andre språk), formell yrkesopplæring og formell videregående opplæring (ny sjanse til læring som kan gi formelt fagbrev i områdene administrasjon, sveising og media og kommunikasjon), høyere utdanning (regnskap, teknisk tegning, IKT) og ulike språkkurs (kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk og spansk) entreprenørkurs, maritime kurs, sveising, kurs i matlaging og bruk av ulike software.

CVO Antwerpen tilbyr en økende andel av blandet undervisning. Senteret er, var og vil fortsatt være en leder innenfor ulike typer av fjernundervisning ved å bruke ulike e-læringsplattformer, utvikle interaktivt innhold, multimedia og videoopptak, sosial software, automatiserte evalueringer og mobil læring. Senteret har blant annet IKT ansatte og kursdesignere som støtter implementeringen av fjernundervisning.

Hovedcampusen tilbyr et åpent læresenter gir veiledning og inntakshjelp, individuell leksehjelp og kollokvier.

Den sveitsiske foreningen for voksnes læring (SVEB) er den nasjonale paraply organisasjonen for generell- og yrkesopplæring for voksne. SVEB har over 700 medlemmer, både private og offentlige tilbydere av voksenopplæring. SVEB har permanent sekretariater i den tysk-, fransk- og italiensktalende delene av Sveits.

SVEB utvikler nasjonale og internasjonale prosjekter på feltet livslang læring for ulike målgrupper som voksne som trenger grunnleggende ferdigheter, immigranter, kvinner og den eldre delen av befolkningen.

Videre promoterer SVEB samarbeid mellom de ulike voksenopplæringssentrene og skaper oppmerksomhet på viktigheten av voksenopplæring. Et eksempel er at SVEB koordinerer det nasjonale nettverker for regning (Netzwerk Alltagsmathematik) som består av lærere, forskere og beslutningstakere innen feltet regning. Videre så bidrar SVEB til en profesjonalisering og nasjonal lovgivning på dette feltet.

http://www.alice.ch/

Ljudska univerza Velenje er et offentlig voksenopplæringssenter. Det tar en aktiv del i det regionale samfunnet ved å forbedre utdanningsnivået i befolkningen ved å tilby ulike utdanningsprogrammer og ved å både informere og motivere innbyggerne.

56 år med tradisjon, fagkunnskap og kvalitet og en vennlig innstilling til deltakerne har bidratt til at det hvert skoleår er mer enn 3000 deltakere som deltar i de ulike programmene. LUV tilbyr formelle og uformelle programmer som er tilpasset voksne, unge voksne og eldre. Det tilbyr veiledning, spesielt til de som er utenfor arbeidsmarkedet. LUV samarbeider med ulike institusjoner i regionen ved å promotere viktigheten av utdanning, ved å tilby ulike utdanningsløp og ved å involvere de i ulike EU og nasjonale prosjekter.

Modern-English er en av de ledende spesialistene innenfor digital teknologi i Storbritannia. Vi spesialiserer oss i å lage ny innovasjonsteknologi for ulike innhold. Dette inkluderer nettsider, apper, mobile løsninger og interaktive digitale produkter for alle plattformer.

Vi har gjennom tidene laget ulike prisvinnende løsninger for blant annet BBC, NHS, The Enlish Cricket Board, Regjeringen i Storbritannia, AstraZeneca og Oxford University. Vi har også utviklet løsninger for ulike globale selskaper som MEC, Aegis, Mediacom, McCann Erickson, Havas, VCCP etc.

I begynnelsen tilbød vi ulike løsninger til musikkindustrien og har gjennom det en lang liste med klienter innefor de ulike utgiverne, konsert promotører og band som inkluderer Madonna, Stevie Wonder, Pink Floyd, Blur, Kylie Minogue, Take That, Peter Gabriel, Faithless, Swedish House Mafia, Elbow og Cypress Hill.

Idag spenner vårt arbeid utover mange ulike sektorer, blant annet musikk, reklame, utdanning og farmasøyt.

VI har vært heldige og blitt nominert for ulike priser i de siste 3 årene og i 2004 vant vi «App of the year» for «Maths Everywhere» som nå er ute i versjon 2 og som har blitt introdusert som et offisielt læringsverktøy for Hennes Majestets Fengselsundervisning.

En ny selvstendig policy og forsknings organisasjon dedikert til livslang læring, sysselsetting og inkludering. Vi knytter sammen tilsammen 90 år med erfaring, og historie fra «National Institute of Adult Continuing Education» og «Centre for Economic and Social Inclusion”.

Vi ønsker at alle skal ha en mulighet til å realisere ens ambisjoner og potensiale i læring, arbeid og gjennom livet.

Vi tror at en bedre kvalifisert arbeidsstyrke, i bedre betalte jobber er bra for bedriftene, økonomien og samfunnet.

Vi ønsker at læring og arbeid skal telle.

Læring og arbeid teller fordi….

 • Vi trenger flere mennesker som finner en jobb, blir i jobb og bygger deres karriere.

 • Vi trenger å redusere gapet mellom læring og arbeid for vanskeligstilte grupper.

 • Vi trenger læringsmuligheter gjennom livet for sterkere familier, en sunnere befolkning, mer inkluderende samfunn.

 • Vi trenger en mer balansert og produktiv økonomi.

Men det er mange utfordringer…

  • Det er knapt med ressurser – vi trenger at hvert pund teller. Produktiviteten er for lav, arbeidsgivere, enkeltpersoner og styresmakten invisterer ikke nok i opptrening,

  • Gruppen uten arbeid er fortsatt for høy, det er over 3 millioner mennesker på trygd.

  • Kompetanse og arbeidsgapet er for stort, vi trenger å minske dette gapet så samfunnet og individer kan profittere sammen

  • Investeringer i læring er for fokusert på de unge og glemmer de voksne på tvers av deres karrierer og pensjonistliv.

http://www.learningandwork.org.uk

ROC West-Brabant (ROCWB) er en ledende høyskole for yrkesfag og voksnes læring i den sørlige delen av Nederland. Målet er å være en moderne regional læringssted for alle mennesker, uansett alder, bakgrunn eller sosial status. Utdanningen og treningen har som mål å kvalifisere arbeidstakere for kravene i det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet, for så å høyne mulighetene for en bedre posisjon i samfunnet. I tillegg ønsker ROCWB å bidra til den enkeltes personlige utvikling og forberede den enkelte på å fungere bedre i et multikulturelt, mangfoldig og komplisert samfunn.

Kellebekk College er en av de åtte høyskolene i ROCWB og har langstrakt erfaring på voksenopplæring i West-Brabant regionen i Nederland. De fleste voksne deltakerne tar grunnkurs i lesing/skriving og/eller regning. Dette gjør de bedre egnet til å fungere i samfunnet både privat og profesjonelt. En annen del av avdelingen for voksenopplæring tilbyder språkkurs til innvandrere fra nivå A1 – C1 i nederlandsk.

En tredje avdeling fokuserer på unge voksne som har droppet ut av vanlig utdanning av ulike årsaker, men som ønsker å få vitnemål fra videregående skole for å kunne gå videre med høyere utdanning.For alle tre målgruppene er et program som Managing Money som fokuserer på personlig økonomi veldig nyttig for å bedre forståelsen og håndtere egen situasjon. Kellebeek College, og voksenopplæringsavdelingen der deltar i ulike lokale, regionale og nasjonale nettverk for voksenopplæring i Nederland og kan således gi verdifull tilbakemelding og spre både produktene og prosessene i Managing Money prosjektet på en stor skala.

 

https://rocwb.nl/