Menu Over + Partners

Scrol naar beneden of klik op een logo om meer te weten te komen over de partners.

ESPC Europe

“ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. is een landelijk en door de Duitse wet erkend academisch instituut. Het maakt deel uit van ESCP Europe: een transnationale school in het hoger onderwijs met campussen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje. ESCP Europe is opgericht in 1819 en is de oudste economische school ter wereld. De school heeft generaties leiders en ondernemers opgeleid.

Skills Norway

Skills Norway is het Noorse agentschap voor een Leven Lang Leren en het valt onder het Noorse ministerie van Onderwijs en Onderzoek.

CVO Antwerpen

CVO Antwerpen is een centrum voor volwassenenonderwijs met verschillende campussen in en rond Antwerpen in de Vlaamse regio van België. CVO Antwerpen is een van de grootste centra voor volwassenenonderwijs en wordt gecertificeerd en gefinancierd door de Vlaamse overheid.

SVEB

De Zwitserse Federatie voor Volwassenenonderwijs (SVEB) is de nationale overkoepelende organisatie voor algemeen –en beroepsonderwijs.

Ljudska univerza Velenje

Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si is een openbare instelling zonder winstoogmerk voor volwassenenonderwijs. Ze speelt een actieve rol in de regionale gemeenschap door de opleidingsstructuur te verbeteren door verschillende onderwijsprogramma’s aan te bieden en de leden van de gemeenschap te motiveren en te informeren.

Modern English Digital

Modern-English is een van de toonaangevende specialisten in het VK op het gebied van digitale technologie. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen van innovatieve technologie voor het content-tijdperk, zoals websites, apps, mobiele oplossingen en interactieve digitale producten voor alle soorten platformen.

Learning & Work Institute

Een nieuwe onafhankelijke beleids- en onderzoeksorganisatie op het gebied van een Leven Lang Leren, volledige werkgelegenheid en inclusie. We hebben een gecombineerde geschiedenis en erfgoed van meer dan 90 jaar van het ‘National Institute of Adult Continuing Education’ en het ‘Centre for Economic & Social Inclusion’.

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant (ROCWB) is een leidend college voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs in het zuiden van Nederland. Het tracht een innovatief regionaal opleidingscentrum te zijn met onderwijs van hoge kwaliteit voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of maatschappelijke positie.

“ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. is een landelijk en door de Duitse wet erkend academisch instituut. Het maakt deel uit van ESCP Europe: een transnationale school in het hoger onderwijs met campussen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje. ESCP Europe is opgericht in 1819 en is de oudste economische school ter wereld. De school heeft generaties leiders en ondernemers opgeleid. Ze is drievoudig geaccrediteerd (EQUIS, AMBA, AACSB) en heeft jaarlijks 4000 studenten en 5000 leidinggevenden uit 90 verschillende landen op de vijf campussen in Parijs, Londen, Berlijn, Madrid en Turijn. De echte Europese identiteit van ESCP Europe blijkt uit een unieke stijl van cross-cultureel economisch onderwijs en een mondiaal perspectief op internationale managementkwesties. Door een combinatie van innovatieve pedagogiek, cross-campus programma’s met geïntegreerde curricula en een onderzoeksfaculteit levert ESCP Europe een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een Europese, grensoverschrijdende managementcultuur.

De Kamer van Koophandel van de regio Parijs Ile-de-France is het ondersteunend agentschap van ESCP Europe. CCIR (voormalig CCIP) is al bijna 200 jaar toegewijd aan managementonderwijs. Heden ten dage geeft het meer dan 50% van zijn budget hieraan uit. CCIR vertegenwoordigt 800.000 bedrijven die een kwart van het Franse bbp genereren. Naast de Kamer van Koophandel en de Industrie van de regio Parijs Ile-de-France, die instaat voor de financiële middelen van de school d.m.v. een jaarlijkse subsidie, ondersteunt de Berlijnse overheid (Senaat) de school reeds meer dan twintig jaar. ESCP Europe krijgt ook ondersteuning van de Turijnse Kamer van Koophandel, industrie, landbouw en ambachtelijke industrie , de Berlijnse Kamer van Koophandel en vele spelers in de Europese bedrijfswereld.

Voor ESCP Europe in het algemeen en ESCP Europe Berlin in het bijzonder is een internationale focus op onderzoek onlosmakelijk verbonden met uitstekend onderwijs en hogere managementopleidingen. De combinatie van theorie en praktijk is een kernelement van de verschillende onderwijs-programma’s van ESCP Europa. Onderzoek en ontwikkeling zijn de ruggengraat van ESCP Europe Berlin als dé managementschool voor Europa. De activiteiten van de faculteitsmedewerkers van ESCP Europe zijn te verdelen over drie domeinen: onderwijs, onderzoek en het academisch programma. Daarnaast ondersteunt ESCP Europe steeds meer transversaal onderzoek uitgevoerd in niet-management vakgebieden, mogelijk gemaakt door academische samenwerkingsverbanden en partneruniversiteiten.”

Onze website is: http://www.escpeurope.eu/

Skills Norway is het Noorse agentschap voor een Leven Lang Leren en het valt onder het Noorse ministerie van Onderwijs en Onderzoek.

Onze visie is ‘een Leven Lang Leren voor een Inclusieve Maatschappij en Beroepsleven’ en ons voornaamste doel is het bijdragen aan het bevorderen van actief burgerschap, het verbeteren van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het vergroten van participatie in onderwijs en opleiding.

Skills Norway toegankelijkheid tot en deelname aan formeel, niet-formeel en informeel volwassenenonderwijs door het aanbieden van de basiskennis voor beleidsontwikkeling op het gebied van een Leven Lang Leren.

Ons agentschap is ook betrokken bij internationale samenwerking en we zijn de huidige nationale coördinator voor de Europese Agenda voor Volwasseneneducatie en de Nationale dienst voor ondersteuning van EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa. Vox treedt op als secretariaat voor de nationale raad voor tertiair beroepsonderwijs (Nasjonalt fagskoleråd) en ook voor het Scandinavische netwerk voor volwasseneneducatie (Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL).

Voor meer informatie over Skills Norway, zie www.kompetansenorge.no/english.

CVO Antwerpen is een centrum voor volwassenenonderwijs met verschillende campussen in en rond Antwerpen in de Vlaamse regio van België. CVO Antwerpen is een van de grootste centra voor volwassenenonderwijs en wordt gecertificeerd en gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Het organiseert meer dan 950 modulaire opleidingen, overdag en ’s avonds. Deze opleidingen zijn ingedeeld in:

 • opleidingen voor immigranten (Nederlands voor anderstaligen, informatica, andere talen);

 • hoger beroepsonderwijs en tweedekansonderwijs (dat mogelijk leidt tot een diploma van het secundair onderwijs in de vakgebieden van algemene administratie, lasser en multimedia-operator);

 • hoger beroepsonderwijs (boekhouden, bouwkundig tekenaar, informatica);

 • een reeks vreemde-talenopleidingen (Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch en Spaans);

 • bedrijfsbeheer, maritieme opleidingen, toepassingssoftware, lassen en koken.

CVO Antwerpen biedt een toenemend aantal opleidingen aan als gecombineerd/geïntegreerd onderwijs. Het centrum is, was en blijft een toonaangevende speler in de introductie van verschillende soorten afstandsonderwijs door gebruik te maken van e-learning platformen en het ontwikkelen van interactieve inhoud (leerobjecten), multimedia en video-opnamen, sociale software, geautomatiseerde evaluatie, mobiel leren … Het centrum heeft een team van ICT-medewerkers en opleidingvormgevers in dienst om de implementatie van afstandsonderwijs te ondersteunen.

De hoofdcampussen bieden een open leercentrum dat kan dienen voor instroom en advies, zelfstudie, begeleiding, individuele studiebegeleiding en studiegroepen.

De Zwitserse Federatie voor Volwassenenonderwijs (SVEB) is de nationale overkoepelende organisatie voor algemeen –en beroepsonderwijs. SVEB heeft meer dan 700 leden, waaronder zowel particuliere als overheidsaanbieders van volwassenenonderwijs. SVEB heeft permanente secretariaten in de Duitstalige, Franstalige en Italiaanse gedeelten van Zwitserland.

SVEB ontwikkelt innovatieve nationale en internationale projecten op het gebied van een Leven Lang leren voor verschillende doelgroepen zoals volwassenen met behoeften in de basisvaardigheden, migranten, vrouwen en ouderen.

Daarnaast stimuleert het SVEB samenwerking tussen instellingen voor volwassenenonderwijs en creëert het bewustwording van het belang van volwassenenonderwijs. Het SVEB coördineert bijvoorbeeld het nationale ‘rekenvaardigheid netwerk’ (Netzwerk Alltagsmathematik) dat bestaat uit opleiders, onderzoekers en beleidsvormers uit het domein van de bevordering van rekenvaardigheid. Bovendien draagt het SVEB bij aan de professionalisering en nationale wetgeving op dit gebied.

http://www.alice.ch/

Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si is een openbare instelling zonder winstoogmerk voor volwassenenonderwijs. Ze speelt een actieve rol in de regionale gemeenschap door de opleidingsstructuur te verbeteren door verschillende onderwijsprogramma’s aan te bieden en de leden van de gemeenschap te motiveren en te informeren.

Een traditie van 56 jaar, de aanwezige expertise en kwaliteit en een vriendelijke houding tegenover de deelnemers draagt zonder twijfel bij aan het feit dat elk schooljaar meer dan 3000 cursisten deelnemen aan verschillende onderwijsprogramma’s. LUV biedt formele en informele programma’s aan die zijn aangepast aan volwassenen, jongvolwassenen en ouderen. Ze biedt begeleiding, in het bijzonder voor diegenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. LUV werkt samen met instellingen in de regio door het belang van onderwijs te promoten, door de cursisten verschillende onderwijsprogramma’s aan te bieden en door ze te betrekken bij verschillende nationale en EU-projecten.

Modern-English is een van de toonaangevende specialisten in het VK op het gebied van digitale technologie. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen van innovatieve technologie voor het content-tijdperk, zoals websites, apps, mobiele oplossingen en interactieve digitale producten voor alle soorten platformen.

Zij hebben een uitstekende achtergrond in het ontwikkelen van bekroonde oplossingen voor klanten als BBC, NHS, The English Cricket Board, de Britse overheid, AstraZeneca en Oxford University. Ook bieden ze vaak geavanceerde oplossingen aan vele grote merken via een scala aan mondiale agentschappen zoals MEC, Aegis, Mediacom, McCann Erickson, Havas, VCCP etc.

Doordat ze aanvankelijk diensten aan de muziekindustrie aanboden, hebben ze veel ervaring met het werken voor grote platenmaatschappijen, tour promotors en bands zoals Madonna, Stevie Wonder, Pink Floyd, Blur, Kylie Minogue, Take That, Peter Gabriel, Faithless, Swedish House Mafia, Elbow en Cypress Hill.

Het werk dat ze nu doen strekt zich uit over vele sectoren, waaronder muziek, advertenties, onderwijs, experimenteel en farmaceutisch.

Zij zijn de afgelopen drie jaar genomineerd voor verschillende prijzen en ze hebben de App Of The Year prijs gewonnen tijdens de Prolific North Awards in 2014 voor de ‘Maths Everywhere’ app, die nu al een tweede versie heeft en is ingevoerd als een officieel leerinstrument voor Her Majesty’s Prison Service.

Een nieuwe onafhankelijke beleids- en onderzoeksorganisatie op het gebied van een Leven Lang Leren, volledige werkgelegenheid en inclusie. We hebben een gecombineerde geschiedenis en erfgoed van meer dan 90 jaar van het ‘National Institute of Adult Continuing Education’ en het ‘Centre for Economic & Social Inclusion’.

Zij willen dat iedereen de kans heeft om zijn ambities en capaciteiten te benutten op het gebied van leren, werken gedurende zijn hele leven.

We geloven dat beter geschoolde arbeidskrachten en beter betaalde banen ten goede komen aan het bedrijfsleven, de economie en de maatschappij.

We willen leren en werken mee laten tellen.

Learning and work telt mee omdat…

 • Er meer mensen nodig zijn die werk vinden, aan het werk blijven en aan hun carrière bouwen

 • De kloof tussen leren en werkgelegenheid voor achtergestelde groepen verkleind moet worden

 • Er opleidingsmogelijkheden nodig zijn voor sterkere gezinnen, gezondere mensen en inclusievere gemeenschappen

 • Er een evenwichtigere en productievere economie nodig is

Maar er zijn belangrijke uitdagingen…

  • Financiële middelen zijn beperkt: we moeten elke cent laten tellen.

  • Productiviteit is te laag: werknemers, individuen en de overheid investeren onvoldoende in opleiding.

  • Werkloosheid is nog steeds te hoog: er zijn meer dan 3 miljoen mensen die een uitkering ontvangen.

  • De kloof tussen vaardigheden en werkgelegenheid is te groot: we moeten deze dichten zodat de gemeenschappen en mensen er beter van worden

  • Investeren in leren is te veel gefocust op jongeren, ten koste van de carrières en pensioenen van volwassenen.

http://www.learningandwork.org.uk

ROC West-Brabant (ROCWB) is een leidend college voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs in het zuiden van Nederland. Het tracht een innovatief regionaal opleidingscentrum te zijn met onderwijs van hoge kwaliteit voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of maatschappelijke positie. Het onderwijs dat het college biedt, wil mensen laten voldoen aan de eisen van de nationale en internationale arbeidsmarkt, en dus hun mogelijkheden voor een betere positie in de maatschappij vergroten. Daarnaast wil het ROCWB bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en wil het mensen voorbereiden om beter te functioneren in een multiculturele, diverse en complexe maatschappij.

Kellebeek College is een van de acht colleges van het ROC West-Brabant en heeft een uitgebreide kennis op het gebied van volwassenenonderwijs in de regio West-Brabant in Nederland. De meeste volwassen cursisten volgen basisopleidingen in taalvaardigheid en/of rekenvaardigheid en empowerment en zijn daardoor beter in staat te functioneren in de maatschappij op een professionele en persoonlijke manier. Een ander deel van de afdeling volwassenenonderwijs biedt taalopleidingen aan immigranten, variërend van niveaus A1 tot C1 in het Nederlands. Een derde afdeling focust op jongvolwassenen die om verschillende redenen het reguliere onderwijs niet hebben afgemaakt, maar die een diploma willen behalen van het middelbare onderwijs om een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit te kunnen volgen.

Voor alle drie de doelgroepen is een extra programma zoals Managing Money zeer nuttig zijn om hun financiële vaardigheden te verbeteren en hun financiële situatie te leren beheren. Kellebeek College, afdeling volwassenenonderwijs, neemt deel aan verschillende lokale, regionale en nationale netwerken van volwassenenonderwijs in Nederland en kan daardoor goed feedback geven op de producten en processen van het Managing Money project en deze op grote schaal

https://rocwb.nl/