Menu O nas + Partnerji

Za več informacij o posameznem partnerju, se pomaknite navzdol in kliknite na logotip.

ESPC Europe

ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. je državna akademska institucija. Je del ESCP Evropa, ki je nadnacionalna šola visokega šolstva s kampi v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Italiji in Španiji. Ustanovljena je bila leta 1819.

Skills Norway

Skills Norway je Norveška agencija za vseživljenjsko učenje in pripada norveškemu ministrstvu za izobraževanje in raziskave.

Naša vizija je »Vseživljenjsko učenje za vključitev v družbo in delovno življenje«, naš glavni cilj pa je prispevati k podpiranju aktivnega državljanstva, izboljšanje zaposljivosti in povečanju udeležbe v izobraževanju.

CVO Antwerpen

CVO Antwerpwn je Center za izobraževanje odraslih, ki ima večje število kampusov v mestu Antwerp, okolici flamske regije v Belgiji. CVO Antwerpen je eden od največjih centrov s certifikatom za izobraževanje odraslih, ki ga financira flamska vlada.

SVEB

Švicarska zveza za izobraževanje odraslih (SVEB) je krovna nacionalna organizacija za splošno in poklicno izobraževanje odraslih.

Ljudska univerza Velenje

Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si je javni, ne profitni inštitut, kjer se izvaja izobraževane odraslih. Zajema velik del aktivnega sodelovanja v regionalni skupnosti, pri samem izboljšanju izobrazbe prebivalstva, ki ga zgotavljajo s pomočjo različnih izobraževalnih programov in z motiviranjem ter obveščanjem skupnosti.

Modern English Digital

Pri Modern-English smo ena izmed vodilnih strokovnjakov na področju digitalne tehnologije v Veliki Britaniki. Specializirani smo za gradnjo inovativne tehnologije za vsebinska obdobja. To vključuje spletne strani, aplikacije, mobilne rešitve in izdelava interaktivnih digitalnih izdelkov na vseh možnih platformah.

Learning & Work Institute

Nova neodvisna politika in raziskovalna organizacija, namenjena za vseživljenjsko učenje, zaposlitvi za polni delovni čas ter vključenosti. Združujemo več kot 90 let  zgodovine in dediščine iz »National Institute of Adult Continuing Education« in »Centre for Economic & Socila Inclusion«.

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant (ROCWB) je vodilna šola za sekundarno poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih na jugu Nizozemske. Njen cilj je biti inovativen regionalni center za usposabljanje kakovostnega izobraževanja za vse ljudi, ne glede na njihovo starost, poreklo ali socialni položaj.

ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. je državna akademska institucija. Je del ESCP Evropa, ki je nadnacionalna šola visokega šolstva s kampi v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Italiji in Španiji. Ustanovljena je bila leta 1819. ESCP Evropa je najstarejša poslovna šola in na njej so se šolale generacije voditeljev in podjetnikov. Bila je trikrat kronana (EQUIS, AMBA, AACSB) in vsako leto sprejme 4.000 študentov ter 5.000 vodstvenih delavcev iz 90 različnih nacij iz petih mestnih kampusov iz Pariza, Londona, Berlina, Madrida in Torina. ESCP Europe’s true European Identity omogoča zagotavljanje edinstvenega sloga medkulturnega poslovnega izobraževanja ter globalni vidik na vprašanja glede mednarodnega vodenja. Skozi kombinacijo inovativnega predavanja, cross-kampusa, programov z integriranim učnim načrtom in z aktivnimi raziskavami fakultete ESCP Evropa, bistveno prispeva k razvoju evropskega nacionalnega upravljanja kulture.

Gospodarska zbornica regije Paris Ile-de-France je podporna agencija ESCP Evrope. Zdaj je že skoraj 200 let, odkar se je CCIR (nekdanji CCIP) zavzela za izobraževanje v upravljanju. Danes se porabi več kot 50% proračuna za ta namen. CCIR predstavlja 800.000 podjetij, ki ustvarjajo četrtino francoskega BDP. Poleg zbornice za trgovino in industrijo v regiji Paris Ile-de-France (ki zagotavlja finančna sredstva za šole z letno subvencijo), zagotavlja Berlinska vlada (senat ) svojo podporo šoli že več kot 20 let. ESCP Evropa uživa podporo tudi iz strani Torinske zbornice za trgovino, industrijo, kmetijstvo in obrtno industrijo, Berlinske gospodarske zbornice ter številne akterje, ki spadajo v Evropsko poslovno skupnost.

ESCP Evropa in zlasti ESCP Evropa Berlin se pri poučevanju in usposabljanju za upravljanje osredotoča na mednarodno raziskovanje. Kombinacija teorije in prakse je osrednji element različnih ESCP Evropskih učnih programov. Zato je ESCP Evropa Berlin hrbtenica za raziskave in razvoj šolam za upravljanje za Evropo. Dejavnost ESCP Evropa omogoča članom fakultete doseg na treh področjih: poučevanja, raziskave in študijski program vodenja. Poleg tega, ESCP Evropa bolj podpira prečne raziskave, opravljene s področij, ki niso za upravljanje, ob pomoči svojih akademskih povezav in partnerskih univerz.

Naša spletna stran je: http://www.escpeurope.eu/

Skills Norway je Norveška agencija za vseživljenjsko učenje in pripada norveškemu ministrstvu za izobraževanje in raziskave.

Naša vizija je »Vseživljenjsko učenje za vključitev v družbo in delovno življenje«, naš glavni cilj pa je prispevati k podpiranju aktivnega državljanstva, izboljšanje zaposljivosti in povečanju udeležbe v izobraževanju.

Skills Norway toegankelijkheid tot en deelname aan formeel, niet-formeel en informeel volwassenenonderwijs door het aanbieden van de basiskennis voor beleidsontwikkeling op het gebied van een Leven Lang Leren.

Skills Norway promovira dostop in udeležbo v formalno in neformalno izobraževanje odraslih, ki zagotavlja bazo znanja na osnovni politiki na področju vseživljenjskega učenja.

Naša agencija je vključena tudi v mednarodno sodelovanje in smo trenutno nacionalni koordinator za European Agenda za izobraževanje odraslih ter National Support Service za EPALE, ki je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi. Vox deluje tudi kot sekretariat za nacionalni svet za terciarno poklicno izobraževanje (Nasjonalt fagskoleråd), kot tudi za nordijske mreže za izobraževanje odraslih (Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL).

Za več informacij o Skills Norway obiščite našo spletno stran www.kompetansenorge.no/english.

CVO Antwerpwn je Center za izobraževanje odraslih, ki ima večje število kampusov v mestu Antwerp, okolici flamske regije v Belgiji. CVO Antwerpen je eden od največjih centrov s certifikatom za izobraževanje odraslih, ki ga financira flamska vlada.

Organizira več kot 950 dnevnih in večernih tečajev na leto. Ti programi so osredotočeni na:

 • Tečaje za priseljence (nizozemščina kot drugi jezik,IKT, drugi jeziki);
 • Formalna poklicna izobraževanja in usposabljanja na ravni srednješolskega izobraževanja (Second Chance to Learn, kar lahko privede do diplome srednješolskega izobraževanja na področjih splošne uprave, varjenja in multimedijske grafike);
 • Višja strokovna izobrazba (računovodstvo, arhitekturni risar, IKT);
 • Paleta jezikovnih tečajev (kitajščina, angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, portugalščina, ruščina in španščina),
 • Tečaji za izobraževanje podjetnikov, za pomorsko usposabljanje, varjenje, tečaji za programske aplikacije in kuhanje.

CVO Antwerpen ponuja vse večji odstotek svojih tečajev kot kombinirano učenje. Center je bil in ostaja vodilni igralec pri uvajanju različnih oblik učenja na daljavo s pomočjo e-platforme za učenje, razvoj interaktivne vsebine (učne predmete), multimedijska in video snemanja, socialne programske opreme, avtomatsko ocenjevanje, mobilno učenje. V centru  je zaposlena skupina IKT-osebja in seveda oblikovalci za podporo izvajanja svojega izobraževanja na daljavo.

Glavni kampus ponuja odprti učni center, ki zagotavlja možnosti za vnos in svetovanja študija, individualnega tutorstva in študijskih skupin.

Švicarska zveza za izobraževanje odraslih (SVEB) je krovna nacionalna organizacija za splošno in poklicno izobraževanje odraslih. SVEB skupine štejejo več kot 700 članov, tako zasebnih kot državnih ponudnikov izobraževanja odraslih. SVEB ima stalne sekretarje v nemško-francoski in italijansko govorečih predelih Švice.

SVEB razvija inovativne nacionalne in mednarodne projekte na področju vseživljenjskega učenja za različne ciljne skupine, kot so odrasli, ki potrebujejo osnovno usposabljanje, migranti, ženske in starejši ljudje.

Poleg tega SVEB spodbuja sodelovanje med učnimi ustanovami za odrasle in tako ustvarja zavest o pomenu izobraževanja odraslih. Na primer, SVEB usklajuje nacionalna »računska omrežja« (Netzwerk Alltagsmathematik) je sestavljena iz trenerjev, raziskovalcev in odločevalcev na področju promocije računstva. Poleg tega SVEB prispeva k profesionalizaciji in nacionalizaciji zakonodaje na tem področju.

http://www.alice.ch/

Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si je javni, ne profitni inštitut, kjer se izvaja izobraževane odraslih. Zajema velik del aktivnega sodelovanja v regionalni skupnosti, pri samem izboljšanju izobrazbe prebivalstva, ki ga zgotavljajo s pomočjo različnih izobraževalnih programov in z motiviranjem ter obveščanjem skupnosti.

Z 56 letno tradicijo, zagotavljanja strokovnega znanja ter kakovosti in prijazen odnos do udeležencev so zagotovo prispevali k temu, da vsako šolsko leto več kot 3.000 udeležencev sodeluje v različnih izobraževalnih programih. LUV ponuja formalne in neformalne programe, prilagojene za odrasle, mladino in starejše. Zagotavlja svetovanje, predvsem za ljudi, ki so na robu trga dela. LUV sodeluje z institucijami v sami regiji, s čimer spodbujajo pomen izobraževanja in katere ponujajo različne izobraževalne programe udeležencem ter jih tako vključijo v različne Evropske in nacionalne projekte.

Pri Modern-English smo ena izmed vodilnih strokovnjakov na področju digitalne tehnologije v Veliki Britaniki. Specializirani smo za gradnjo inovativne tehnologije za vsebinska obdobja. To vključuje spletne strani, aplikacije, mobilne rešitve in izdelava interaktivnih digitalnih izdelkov na vseh možnih platformah.

Imamo odlično ozadje pri ustvarjanju nagrajene rešitve za stranke, kot so BBC, NZS, The English Cricket Board, vlada Velike Britanije, AstraZeneca in Oxford University. Prav tako pogosto dostavljamo najsodobnejše rešitve za številne velike blagovne znamke s pomočjo različnih svetovnih agencij, vključno z MEC Aegis, Mediacom,McCann Erickson, Havas, VCCP itd.

Prvotno oskrbujemo storitve v glasbeni industriji, dosegli smo dolg rekordni seznam s samimi velikimi rekordnimi znamkami, koncertnimi promotorji ter z velikimi zvezdami, kot so Madonna, Stevie Wonder, Pink Floyd, Blur, Kylie Minogue, Take That, Peter Gabriel, Faithless, Swedish House Mafia, Elbow in Cypress Hill, če omenimo samo nekatere.

Delo, ki ga sedaj opravljamo je razširjeno na številne sektorje (glasba, oglaševanje, izobraževanje, farmacija).

Srečni smo, da smo bili nominirani za številne nagrade v zadnjih 3 letih in tako osvojili nagrado za App of the Year(aplikacija leta) na podelitvi Prolific North Awards leta 2014 za aplikacijo »Maths Everywhere«(»matematika vsepovsod«), ki je sedaj že v različici 2 in je bila predstavljena kot uradna aplikacija za učno orodje za Her Majesty’s Prison Service.

Nova neodvisna politika in raziskovalna organizacija, namenjena za vseživljenjsko učenje, zaposlitvi za polni delovni čas ter vključenosti. Združujemo več kot 90 let  zgodovine in dediščine iz »National Institute of Adult Continuing Education« in »Centre for Economic & Socila Inclusion«.

Želimo, da imajo vsi priložnost za uresničitev svojih želja in možnost za učenje ter delo skozi celo svoje življenje.

 

Želimo da učenje in delo nekaj šteje.

Učenje in delo šteje, ker…

 • Potrebujemo več ljudi, ki najdejo zaposlitev in ostanejo na delovnem mestu ter si tako zgradijo kariero,
 • Moramo zmanjšati vrzeli v učenju in zaposlovanju za prikrajšane skupine,
 • Potrebujemo možnosti za učenje skozi vse življenje za močnejše družine, bolj zdrave ljudi in bolj vključujoče skupnosti,
 • Potrebujemo bolj uravnoteženo in bolj produktivno gospodarstvo.

Vendar pa obstajajo pomembni izzivi…

 • Viri so omejeni-vsak cent šteje
 • Produktivnost je prenizka-delodajalci, posamezniki in vlada ne vlagajo dovolj v samo usposabljanje.
 • Brezposelnost je še vedno previsoka-obstaja več kot 3 milijone ljudi. Spretnosti in luknja pri zaposlovanju so še vedno prevelike-moramo jih ukiniti, tako da bodo ljudje in skupnosti imele več koristi. Naložbe v izobraževanje so preveč osredotočene na mlajše ljudi, na stroške odraslih skozi njihovo kariero in upokojitvi.

http://www.learningandwork.org.uk

ROC West-Brabant (ROCWB) je vodilna šola za sekundarno poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih na jugu Nizozemske. Njen cilj je biti inovativen regionalni center za usposabljanje kakovostnega izobraževanja za vse ljudi, ne glede na njihovo starost, poreklo ali socialni položaj. Cilji izobraževanja in usposabljanja je usposobiti ljudi za potrebe nacionalnega in mednarodnega trga delovne sile, s čimer pa se izboljša njihova možnost za boljši položaj v družbi. Poleg tega ROCWB želi prispevati k osebnemu razvoju ljudi in pripraviti ljudi, da delujejo bolje v večkulturni, raznoliki in kompleksni družbi.

Kellebeek College je ena od osmih kolegijev R.O.C. West-Brabant in ima bogate izkušnje na področju izobraževanja odraslih v regiji West-Brabant na Nizozemskem. Večina odraslih učencev sprejme osnovne tečaje v ali/obe pismenosti in računanja ter krepitev moči in so zato veliko bolj sposobni delovati v družbi, tako na osebni kot profesionalni ravni. Drugi del oddelka za izobraževanje odraslih ponuja jezikovne tečaje za priseljence, ki se razlikujejo od A1 do ravni C1 v nizozemščini. Tretji oddelek se osredotoča na mladino, ki so opustili redno šolanje iz različnih razlogov, vendar si želijo, da bi pridobili svojo srednješolsko spričevalo, da bi lahko nadaljevali šolanje na višješolski ali univerzitetni ravni.

Vsem trem ciljnim skupinam bo dodaten program kot je »Managing Money« pomagal pri boljšem razumevanju njihovih finančnih sposobnostih in sprejemanju odločitev v različnih finančnih situacijah.) Kellebeek College, oddelek za izobraževanje odraslih, sodeluje v različnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih mrežah za izobraževanje odraslih na Nizozemskem in tako nenehno dobiva povratne informacije ter širjenje izdelka in procesa projekta »Managing Money« v velikem obsegu.

https://rocwb.nl/